PŘEHLED VYBRANÝCH DOKUMENTACÍ PRO ZADAVATELE:

Hřiště v parku B. Martinů v Šumperku 2009
Investor: Město Šumperk
Výkresy Fotky
Cyklostezka Medlov - Uničov 2009
Investor: Obec Medlov
Výkresy Fotky
Mohlenice - rekonstrukce ul.Zábřežské, II.etapa 2009
Investor: Olomoucký kraj a Město Mohelnice
Výkresy Fotky
Chodník od zámku po "Nealko" - Bludov 2009
Investor: Obec Bludov
Výkresy Fotky
Rekonstrukce mostu na LC Na Hraničky 2009
Investor: Lesy České republiky,s.p.-Lesní správa Javorník
Výkresy Fotky
Rybník Fořt - zahrádky 2008
Investor: Marie a Michal Palovčíkovi
Výkresy Fotky
Hrabovský potok - zkapacitnění koryta 2008
Investor: Lesy ČR, s.p., ST povodí Moravy, Vsetín
Výkresy Fotky
Uničov - dopravní řešení křižovatky“ 2007
Olomoucký kraj
Výkresy Fotky
Ramzovský potok km 0,900 - 3,800 2007
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry
Výkresy Fotky
Komunikace a oprava náhonu Nový Vízenberk 2006
Investor: Obec Loučná nad Desnou
Výkresy Fotky
Větrolam a záchytný příkop - Skorošice 2006
Investor: MZe - Pozemkový úřad Šumperk
Výkresy FotkySeznamy dokumentací:


Výběr referenčních dokumentací Zobrazit

Seznam vodohodpodářských dokumentací Zobrazit

Seznam ostatních dokumentací Zobrazit


TOPlist